Termékeink


Untitled Document

Corine felszínborítási adatbázis
Domborzat
Földmérési alappontok
Ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis (földrészlethatár és épület)
Közigazgatási határok (MKH)
Légifelvételek
Magyarország Földrajzinév-tára (FNT1)
Ortofotó
Szintvonalrajz
Topográfiai térképek (raszteres)


 

Corine felszínborítási adatbázis - CLC50

1998-2000 között készült űrfelvételek kiértékelésével elkészített felszínborítási adatbázis M=1:50.000. Az ország területét felszínborítottságtól függően 79 kategóriába sorolták mely 174.000 db poligont alkot.

A térképezéshez az 1998 és 1999 nyarán készült SPOT4 Xi+M űrfelvételeket használtunk. Az űrfotótérképek értékelése számítógépes fotóinterpretációval számítógép-képernyőn digitalizálva történt. A tematikus pontosság növelése érdekében más időpontban készült űrfelvételeket is használtunk.

Az interpretálásához az alábbi űrfelvétel kivágatokat használta a fotóinterpretátor:
- A SPOT-4 űrfelvételekből (egyidejű, digitálisan egyesített XI és M típusú adatok EOV vetületben) készített digitális fotótérkép szelvény.
- Kiegészítő SPOT-4 felvétel (ha az átfedő kép időpontja legalább 1 hónappal eltér).
- Az 1997-1999 időszakban készült kiegészítő űrfelvételek (Landsat TM, IRS-1C) a FÖMI archívumából, elsősorban a mezőgazdasági területek megbízhatóbb értékeléséhez és a tranziens jelenségek (pl. időszakos vízborítás) kiszűrésére.
- Tavaszi (március-április) űrfelvétel (Landsat TM), elsősorban a fenyvesek és a füves területek jobb lehatárolásához.

A Corine CLC50 adatbázis szabadon elérhető!


MINTA METAADAT ÁRAK INFO

 

Domborzat

M=1:10.000 topográfiai térképek szintvonalrajzaiból elkészített domborzatmodell. Az alapul szolgáló topográfiai térképek felmérési ideje körül belül 1979 és 2000 közé tehető. A 2000 óta bekövetkezett komolyabb domborzati változások (pl: autópálya építések, külszíni bányák nyitása) aktualizálása sztereo fotogrammetriai eljárással történik a 2000, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 és 2014 években készített légifelvételek alapján. Az adatkészlet GRID típusú (szabályos rácshálón elhelyezkedő pontok), natív felbontása 5x5m, magassági megbízhatósága átlagosan ±0,7m.
Választható formátumok:
.tif (32bit-es raszter fájl, ahol a magassági értéket az adott pixel színkódja hordozza) vagy
.XYZ ASCII fájl, melynek egy sora Y, X, Z koordinátákat tartalmaz, minden pont új sorban szerepel, a magassági értékek cm-ben értendőek.
MINTA METAADAT ÁRAK INFO

 

Földmérési alappontok

- Magassági alappontok (MAG)
Az I., II. és III. rendű EOMA és Bendefy hálózat pontjainak adatai vásárolhatóak meg. IV. rendű pontok a területileg illetékes megyei Földhivataloknál szerezhetőek be.
- Vízszintes alappontok (VAB)
Az első-, és harmadrendű vízszintes alappontok, negyedrendű főpontok, iránypontok és negyedrendű alappontok adatait tartalmazza.
- GPS alappontok (OGPSH)
Magyarországon az állami földmérés az Országos GPS Hálózatot (OGPSH) 1995-97-ben hozta létre. Az OGPSH 1155 pontból áll, ez kb. 10 km-es pontsűrűségnek felel meg. Az OGPSH amellett, hogy biztosítja a relatív mérések kezdőpontjait, tehát a vonatkozási rendszert, lehetővé teszi a hagyományos és a GPS koordináta-rendszerek közötti transzformációt is.
MINTA METAADAT ÁRAK

 

Ingatlan-nyilvántartási alaptérképi adatbázis (földrészlethatár és épület)

Más néven kataszteri térkép, ingatlan-nyilvántartási térkép, ki hogyan használja. A geoshop.hu a kataszteri térképek két legfontosabb rétegét teszi elérhetővé az érdeklődők számára, a földrészlethatárokat és az épületek körvonalait. Az adatokat igyekszünk frissen tartani, célunk, hogy azok ne legyenek idősebbek 3 hónapnál.

Az adatbázisban hozzávetőlegesen 8 millió földrészlet található, ezek aktualitása nem régebbi, mint 2019.03.04, részletesen:

Az adatok 97%-a 2019.03.04-ei állapotot tükröz.
Az adatok 1%-a 2019.03.28-ai állapotot tükröz.
Az adatok 1%-a 2019.03.29-ei állapotot tükröz.
Az adatok 1%-a 2019.04.01-ei állapotot tükröz.

 

MINTA METAADAT ÁRAK

 

Közigazgatási határok (MKH)

Magyarország településeinek közigazgatási határvonalait tartalmazó adatbázis.
Az adatbázis, amely megegyezik a törvényesen bejegyzett földhivatali adatokkal, különböző felbontásban áll rendelkezésre. A felbontás egy métertől 500 méterig terjed.
Választható formátumok: .shp .dxf .dgn
MINTA METAADAT ÁRAK

 

Légifelvételek

Filmtárunkban 1959 óta készült felvételeket őrzünk, ezek szkennelésén folyamatosan dolgozunk. Jelenleg durván 160e felvételt szkenneltünk be.
A felvételek túlnyomó többsége fekete fehér negatívra készült.
Választható formátumok: .tif vagy .tif+.tfw
További információkért látogassa meg a fentrol.hu weboldalt. ÁRAK

 

Magyarország Földrajzinév-tára (FNT1)

Az FNT adatbázis a települések, a településrészek, a tájak, kisebb területek (dűlők, erdők stb.) nevét, a természetvédelmi területek nevét, a domborzati és vízrajzi neveket, a térképi ábrázolásban megszokott nevezetes pontok (pl. rom, kilátó, kastély stb.), valamint egyes fontosabb közlekedési objektumok nevét, a földrajzi nevek összesen 40 típusát tartalmazza.
Egy névrekord a földrajzi névvel jelölt objektum fekvését a megye és a helység feltüntetésével, valamint EOV és/vagy földrajzi koordinátapárral határozza meg. A névrekord tartalmazza a földrajzi név típusát, a név változatait, a név és a változatok forrását. Egyéb attribútumok: lakosságszám, magasság, vízfolyások kapcsolódási száma. A megjegyzések mezőben utalás van a közigazgatási változásokra, a nevek alá-fölé rendeltségi viszonyaira, vagy ha más helység területére is kiterjed a név.
Az adatbázis szerkezete tartalmilag a helységekre (a tájak, megyék kivételével) épül, azaz egy több helység területére kiterjedő földrajzi objektum annyiszor található meg az adatbázisban, ahány helységhez kapcsolódik. Az adatállomány szerkezete logikailag névrekordokból áll, a rekordok között nincs hierarchia.
Választható formátumok:
- shp: az attribútum táblázat tartalmazza az FNT1 adatbázisban található adatokat, a mellékelt .mdb (Microsoft Access adatbázis) pedig kódtáblákat tartalmaz bizonyos értékek értelmezéséhez.
- dxf vagy dgn: csak a tényleges feliratokat tartalmazza (de átadásra kerül a .shp és a .mdb állomány is)
MINTA METAADAT ÁRAK

 

Ortofotó

2000, 2005, 2007 - 2018 nyarán készült légifényképekből készített ortofotók. Natív felbontásuk 0,4 - 0,5m/px.
A 2015, 2016 és 2017 telén készült képek 0,2m/px natív felbontásuak. Ezekre a "lombtalan" jelzővel hivatkozunk, terképészeti szempontból nagy különbség van a "lombos" és a "lombtalan" felvételek közt.
Az ortofotók nem tartalmazzák a HM Geoinformációs Szolgálat által retusált területeket.
A natív felbontásoknál gyengébb felbontásban és tömörített fájl formátumban (.jpg) is elérhetőek.

Az offline ortofotókhoz ügyfélszolgálatunkon keresztül juthat hozzá, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.

Év
Technológia
Kamara
Vízszintes megbízhatóság
Repülési magasság
Metaadat
Minta
Ingyenes
Elérhető
2000
analóg
 Wild RC20
±0,63m
4920m
Meta
Minta
igen
online
2005
analóg
 Wild RC20 és RC30
±0,63m
4960m
Meta
Minta
igen
online
2007
digitális
 Vexcel UltraCam D
 
6188m
Meta
Minta
igen
online
2008
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
7470m
Meta
Minta
igen
offline
2009
digitális
 Vexcel UltraCam Xp
 
5970m
Meta
Minta
igen
offline
2010
digitális
 Vexcel UltraCam Xp, és X
 
5891m
Meta
Minta
offline
2011
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
5860m
Meta
Minta
online
2012
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
5930m
Meta
Minta
online
2013
digitális
 Vexcel UltraCam Xp, és X
 
5917m
Meta
Minta
online
2014
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
6036m
Meta
Minta
online
2015
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
5391m
Meta
Minta
online
2015 lombtalan
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
2826m
Meta
Minta
online
2016 lombtalan
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
2876m
Meta
Minta
online
2016
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
5345m
Meta
Minta
online
2017 lombtalan
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
2884m
Minta
offline
2017
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
5255m
Minta
online
2018
digitális
 Vexcel UltraCam X
 
5408m
Minta
online

 


Szintvonalrajz

M=1:10.000 topográfiai térképek domborzatrajzi fedvényeinek szkennelt, transzformált állományaiból, vektorizálása során létrehozott adatkészlet. A szintvonalak ugyanúgy megszakadnak például az utak metszésekor, mint ahogy a topográfiai térképen is. Nem tartalmazzák a topográfiai térképen jelkulccsal ábrázolt domborzati képződményeket (pl. horhos, horpa, kőomlás).
A szintvonalak sűrűsége a terepviszonyokhoz igazodik.
Választható formátumok:
- shp: a vonalszerű rajzelemekhez tartozó tulajdonságok tartalmazzák a szintvonalak magassági értékeit, a szintvonalak típusát (alapszintvonal, főszintvonal, stb.)
- dxf vagy dgn: külön rétegeken találhatóak a különböző típusú szintvonalak és a feliratok is. dgn formátum esetén a rajzelemek attribútumként is tartalmazzák a magassági értékeiket, azaz 3D-s állományok.
Aktualitásuk a 10.000-s méretarányú topográfiai térképekével megegyezik
Vektorizálva: 2005.06.13. - 09.16.
MINTA METAADAT ÁRAK

 

Topográfiai térképek

Raszteres formátum:
- EOV-beli (Egységes Országos Vetület) térképek EOTR (Egységes Országos Térképezési Rendszer) szelvényezési rendszerben, különböző méretarányokban:
-- 1:10.000, natív felbontása (a 300dpi-s szkennelési felbontásból következően) 0,846m/px
-- 1:100.000, natív felbontása (a 300dpi-s szkennelési felbontásból következően) 8,46m/px
-- 1:200.000, natív felbontása (a 300dpi-s szkennelési felbontásból következően) 17m/px
Megvásárolhatóak georeferált (szkennelt, transzformált és keretre vágott (csak a tényleges térképi részt tartalmazó területre)) vagy georeferálás nélküli (csak szkennelt) formátumban is.
- Gauss Krüger vetületi rendszerbeli térképek GK/Hazai szelvényezéssel
-- 1:10.000 méretarányban, georeferálás nélküli verzióban, felbontás kb. 0,846m/px
-- 1:25.000 méretarányban, georeferálás nélküli verzióban, felbontás kb. 2m/px

A georeferált térképek megvásárolhatók csökkentett felbontásban és tömörített fájlformátumban (.jpg) is.
A nem georeferált verziók csak natív méretarányukban, tömörítetlen tif fájlként érhetőek el.

Méretarány
EOV
GK
georeferált
1:10.000
igen
nem
1:25.000
igen*
nem
1:100.000
igen
-
1:200.000
igen
-

* Ebben a méretarányban készült EOV-beli topográfiai térképmű nem fedi le az ország teljes területét
MINTA MINTA (georeferálás nélküli verzió) METAADAT_10e METAADAT_100e METAADAT_200e ÁRAK

 

 

Utolsó módosítás: 2019-08-15

 
 
Dolgozunk... Kérjük várjon!