Adatvédelmi nyilatkozat


Untitled Document

Adatvédelem - a személyes adatok kezelése és használata:

A Földmérési és Távérzékelési Intézet, mint a GEOSHOP üzemeltetője ( továbbiakban: Üzemeltető) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint bizalmasan kezeli a GEOSHOP honlap Vevői és Látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat és információkat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a honlap Vevői és Látogatói rendelkezésének megfelelően, egyúttal az 1992 évi LXIII. törvény és a kapcsolódó rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
Személyes adatok alatt azon adatokat érti az Üzemeltető, melyek alapján azonosítani tudja a GEOSHOP Vevőjét, vagy a honlap Látogatóját (például neve, címe, telefonszáma, e-mail címe).

A Vevő vagy Látogató személyes adatai két módon kerülhetnek az Üzemeltető kezelésébe:

1. az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Vevő vagy Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikus leképződése útján az Üzemeltető számítógépes rendszerében,

vagy

2. a Vevő vagy a Látogató is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az Üzemeltetővel.

Az Üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Vevő, vagy Látogató önkéntesen ad meg. A személyes adatok átadásával a Vevő, vagy Látogató egyben felhatalmazza az Üzemeltetőt arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve az ÁSZF-ben meghatározott módon és célra felhasználja. A Látogató vagy a Vevő számára biztosított az a jog, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, a jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse a GEOSHOP honlappal.
Az Üzemeltető a Vevő vagy a Látogató önkéntesen megadott személyes adatait - a Vevő vagy Látogató ellenkező kikötése hiányában, és az ÁSZF-ben megadott felhasználási módokon, célokon kívül - a GEOSHOP szolgáltatásairól hírlevél küldésére, a GEOSHOP honlap új szolgáltatásairól való tájékoztatásra használja fel.
A Vevő vagy a Látogató a GEOSHOP honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz, kizárólag az Üzemeltető munkatársai férnek hozzá feladatuk ellátásához, illetve a Vevő vagy a Látogató által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.
Az Üzemeltető kijelenti, hogy a honlap üzemeltetéséhez és egyben a Vevő vagy a Látogató adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem vesz igénybe. A Vevő vagy a Látogató személyes adatait az Üzemeltető nem adja tovább.

Az adatbiztonság:

Az Üzemeltető kijelenti, hogy minden intézkedést megtesz azért, hogy a Vevő vagy a Látogató személyes információinak biztonságos kezelését biztosítsa. Minden személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzze az Üzemeltető.
Az Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Vevő vagy a Látogató számítógépe és a WEB-hely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben a személyes adatközlést megelőzően nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a személyes adatok védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.
Amennyiben az adatok kezeléséről további tájékoztatást igényel a honlap Látogatója vagy Vevője, a következő elérhetőségeken teheti meg:
- elektronikus levélben: geoshop@geoshop.hu
- telefonon: Tel: 06-1-222-5101, Fax: 06-1-222-5112
- postai úton: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., Postafiók: 1592 Budapest, Pf. 585.


Budapest, 2010. október 14.

Eladó részéről:

Toronyi Bence
főigazgató
Földmérési és Távérzékelési Intézet

 
 
Dolgozunk... Kérjük várjon!