INSPIRE-ről röviden


Untitled Document Az uniós irányelv központi célkitűzése az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (angol rövidítése INSPIRE) kialakítása. A több és jobb térbeli adat elérhetővé tétele a tagállamokban a közösségi politikák kidolgozásának, megvalósításának, ellenőrzésének, értékelésének és a nyilvánosság tájékoztatásának eszköze.

Az INSPIRE az EU tagállamok meglévő térbeli adatait tenné összehasonlíthatóbbá és elérhetőbbé, s így az Európai Közösség szintjén is értelmezhetővé. Az irányelv kiterjed a környezet állapotának - többek között a levegő, a talaj és a természeti táj - ellenőrzéséhez szükséges információkra is.

Az INSPIRE első kedvezményezettje a környezetvédelmi politika, de felhasználható és a jövőben kiterjeszthető más ágazatokra is, így például a mezőgazdaságra, a közlekedésre és az energiaszektorra.

Az irányelv további célja, hogy jogi keretet teremtsen az Európai Téradat Infrastruktúra létrehozásához és működéséhez.

Az INSPIRE-ről szóló jogszabály, az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK Irányelve 2007. május 15-én lépett hatályba.

Az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózat (EIONET) hazai kialakítása a kialakítása a "Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)" témájú KEOP - 6.3.0. pályázati kiírás egyik kiemelten célzott tevékenysége. Az EIONET megvalósításában szerepet játszik az EU INSPIRE irányelv szerinti téradat-infrastruktúra előállítása és ennek megfelelő adatszolgáltatás. Mind az EIONET, mind az INSPIRE keretébe tartozó tevékenységek EU szinten szabályozottak.

Az INSPIRE irányelv megvalósítását célzó térinformatikai fejlesztés vonatkozásában az irányelv és mellékletei egyértelműen meghatározzák a létrehozandó rendszer működtetésének módját, elvárt szolgáltatásait, illetve adattartalmát Az előzőeknek megfelelően a geoportál/geoshop a FÖMI által működetett internet alapú térinformáció szolgáltató rendszer, amely a következő főbb jellemzőkkel rendelkezik:
a) kielégíti a térinformációs infrastruktúra kialakításáról szóló (INSPIRE) 2007/2/EK irányelvben rögzített struktúrájú és tartalmú adatszolgáltatás követelményeit,
b) megfelel az e-környezetvédelem informatikai fejlesztése (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer-OKIR) keretében megfogalmazott elvárásoknak,
c)biztosítja a kezelt térbeli adatoknak a közigazgatás, a gazdasági élet szereplői valamint a nagyközönség által interneten keresztül való hozzáférését.
 
 
Dolgozunk... Kérjük várjon!