Néhány szó GeoNetwork opensource rendszeréről

Ez a portál GeoNetwork opensource technológiai alapjain nyugszik..

GeoNetwork opensource egy szabványosított és decentralizált tériformatikai adatkezelő környezet. A GeoNetwork opensource kifejlesztésének az volt a célja, hogy a térbeli adatokat felhasználó cégek és szervezetek és/vagy egyéni felhasználók számára megkönnyítse a különböző adatforrásokból származó GIS adatokat és térképeket a felhasználói közösségen belüli megosztását. A GIS rendszerek fejlesztésének ez az új személete biztosítja, hogy a tér-adatok széleskörű felhasználóinak az adatok könnyen elérhetővá váljanak, ami segíti a gyors munkát, a döntéstámogató rendszerek használata esetén pedig a még gyorsabb döntéshozatal lehetőségét.

A térképek és ortófotók hatékony kommunikációs eszközök is, és az élet számos területen van fontos szerepük a munkavégzés során. GIS adatok tipikus felhasználói:

  • A döntéshozó: Legyen szó a fenntartható fejlődést figyelembe vévő tervező mérnökökről vagy humanitárus-, katasztrófahelyzet elhárító paracsnokokról mindegyinek szüksége van egy gyors, egyszerű és felhasználóbarát térkép alapú döntéstámogató rendszerre, ami alapja lehet műveleteiknek, cselekedeteiknek és segíti őket terveik elkészítésében és tevékenységeik nyomon követésében.
  • A GIS adatbázis menedzser, akinek folyamatosan felügyelni kell az adatok konzisztenciáját és az adatok térinformatikai adatok frissítését.
  • A GIS elemző, akinek a multidiszplináris adatok felhasználásával kell térinformatikai elemzést adnia és/vagy az érintett veszélyeztett területekkel kapcsolatosan előrejelzéssel szolgálni segítendő a terepi cselekvési terveket.

GeoNetwork opensource szoftvercsomag fejlesztésének továbbra is a legfontosabb célja az, hogy a szabványoknak megfelelő, jól szervezett és jól dokumentált módon biztosítsa a legkülönbözöbb adat formátumokhoz való hozzáférhetőséget és ezeknek adaforrásoknak az egyidejű, egy rendszerű kezelhetőségét.

Az igazi kihivások a rendszer kialakításával kapcsolatban a következők voltak: az adatcsere és megosztás esetén, az adatok duplikációjának elkerülése, az együttmüködés elősegítése az adatok gyűjtése és rendszerezés során, a meglévő erőforrások hatékony kezelése és ezzel egyidőben az adatok szerzői jogainak megfelelő kezelését.

A FAO és a WFP, és a később csatlakozott UNEP, összekapcsolva kutatásaikat és a térképi adatbázisokkal kapcsolatos tapasztalataikat fejlesztették ki a GeoNetwork opensource csomagot, annak érdekében, hogy hatékonyan megoszthassák egymás közt a térinformatikai adataikat. Mind három szervezet intenzíven használ térinformatikai és távérzekelt képek feldolgozáshoz használatos szoftvereket. A GeoNetwork opensource lehetővé teszi, hogy ezekhez az adatokhoz, legyenek bármilyen adatformátumban, a föld bármelyik pontján is, egyetlen belépési ponton kersztül elérhetővé válnak bármely felhasználó számára.

GeoNetwork opensourcet térképi adatok megosztáshoz fejlesztették ki. A GeoNetwork opensource modern és hatékony adatbázis architektúrát használ, ami egyben kedvező befektetés igényű, mivel ingyenes és opensource technológiákat alkalmaz (Free and Open Source Software (FOSS) )és ami megfelel az IOS szabványainak és protokoljainak: ( ISO/TC211 és OGC) szabványok.

További információk ...

siteID: